Contributie Fifty Fit Oss

  • Wandelen & Fietsen (contributie € 9,00 per kalenderjaar voor beide activiteiten)
  • Sportief Wandelen (contributie € 18,00 per kalenderjaar)
  • Nordic Walking (contributie € 9,00 per kalenderjaar)

Het is mogelijk om aan meerdere activiteiten deel te nemen.
Stuur het aanmeldingsformulier ingevuld op naar:
    Secretariaat Fifty Fit,
    Polderkade 18
    5345 RR Oss
Of geef het persoonlijk aan de groepsleider van je activiteit.

U ontvangt géén nota of acceptgiro.
Maak zelf de contributie over naar bankrekeningnummer:
NL 12 RABO 010.48.27.351 t.n.v. Fifty Fit Oss.
De vermelde contributiebedragen gelden per kalenderjaar of (resterend) gedeelte daarvan (ook bij aanmelding in de loop van het jaar)

Klik hier voor het aanmeldingformulier Fifty Fit Oss